แผนที่ประเทศไทย แผนที่ไทย

ดูรูปภาพแผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด ปัจจุบันที่แสดงจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หรือ ภาคอีสาณ) ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก

แผนที่ปัจจุบัน

 

แผนที่ๆเป็นแผนที่ดาวเทียมมองเห็นหลังคาบ้าน ดาวเทียมสด - โดย Google Map

แผนที่ทางหลวงแผ่นดิน - โดย Google Map

ประวัติแผนที่ประเทศไทย โดยย่อ

การจัดทำแผนที่ในประเทศไทยนั้น เริ่มมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง"หน่วยทหารช่าง" และต่อมาใน วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. 2428 ได้ทรงสถาปนา "กรมแผนที่" หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่ออยู่หลายครั้ง จนมาเป็น "กรมแผนที่ทหาร" (จวบจนถึงปัจจจุบันนี้) การดำเนินงานสำรวจ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆมาวาดเขียนแผนที่ ได้ดำเนินการเสร็จ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2439 และได้มีการจัดพิมพ์ เป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพราะในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีเครื่องพิมพ์ที่ดีสำหรับงานสำคัญ หลังัจากนั้นสำเนาต่อๆ มาก็ได้ถูกพิมพ์ที่ กรมแผนที่ทหาร

รูปภาพแผนที่ในอดีต